En aquest blog intentem aportar informació interesant per a tots els que sou professionals del pa, la pastisseria, les pizzes, les crepes, etc. Per això avui ens ha semblat interesant explicar el com és el procés que hi ha per transformar el blat en farina.

Primer de tot es necessari el treball de camp, on es recull el fruit de aproximadament nou mesos de treball, el blat.
Un cop recollit, el blat es distribueix en diferents sitges fins el moment que es decideixi molturar.
El procés de transformar el blat a farina és un procés que no es pot manipular, ja que quan entra el gra a les instal•lacions no es toca fins que en surt la farina.
Les etapes més importants en l’obtenció de la farina son: neteja, condicionament i la pròpia molturació, les quals explicarem en detall a continuació:

En la fase de neteja es quan es destria les diferents impureses que arriben directament del camp.
Després segueix el condicionament del blat, es a dir preparar el gra perquè es pugui molturar. En aquesta etapa es modifiquen els paràmetres de la humitat i temperatura.
Per últim queda la molturació i tamisatge, aquesta es la part on s’obté la farina. Per mitja de cilindres s’obre el gra de blat i es va raspant per separar la part exterior de la interior. Finalment arriba el tamisat que serveix per destriar l’embolcall de la farina.