Durant l’època estival aprofitem per relaxar-nos, riure i gaudir una mica més. Per això ens ha semblat adequat compartir amb vosaltres el vídeo d’en Vicent Talleu, un jove forner francès molt conegut a la xarxa, que fa baguetes com si fos un ninja.

Si us decidiu a provar el seu mètode d’elaboració de baguettes, ja ens comentareu els resultats!