Un cop conegudes les dades de consum de pa del any passat a Espanya, veiem que aquestes un any més segueixen caient. Si comparem per exemple les dades del consum per capità català de pa veurem que l’any 2011 es consumia 35 quilos de pa per habitant i en canvi l’any passat només se’n van consumir 32. Algunes de les causes d’aquesta davallada poden ser els productes de poca qualitat i el pa congelat.

Però dins d’aquest marc veiem clarament una tendència cap a l’optimisme ja que durant aquest any s’han obert molts forns de pa i per part del col.lectiu forner s’han portat a terme iniciatives com “el pa no engreixa” o “pan cada día” que recorden la importància d’introduir el pa en una dieta equilibrada.

A més també s’estan fent molts esforços per recuperar l’artesania de l’ofici, l’ús de llevats naturals i el rebuig d’additius i millorants.