Segons un estudi fet en motiu del dia del pa, la Confederació Espanyola d’Organitzacions de Forns de Pa (CEOPAN) ha informat que a la península se segueix consumint poc pa, concretament es consumeixen 100 gr. al dia, quan els experts en recomanen consumir-ne almenys de 200 gr. a 250 gr. diaris.

Una vegada més si n’observem l’evolució, veiem que és una data en descens, ja que a l’any 1976 es consumia 225 gr. de pa al dia per persona i actualment se’n consumeix 125 gr. menys.

Els motius són varis, els canvis d’hàbits alimentaris i la mala qualitat del producte, temes que ja hem tractar en diferents ocasions en aquest blog.

Per mitigar aquesta caiguda la CEOPAN realitzarà una acció informativa sobre la quantitat de pa que s’hauria de consumir en els principals forns de pa del país.