Amb l’objectiu d’estar sempre a la última en les tendències del sector, el passat dimarts dia 11 de març vàrem visitar la fira Europain de Paris.

Com a resum ens agradaria comentar que seguint la tendència general de les fires, en aquest edició han disminuït bastant el numero de pavellons, cosa que si viatges per un sol dia també s’agraeix, però que es un signe clar de la debilitat d’aquest tipus d’esdeveniments.

Però anant el que realment ens interessa, a nivell de maquinaria vàrem poder veure sobretot grans instal.lacions, i alguna cosa tot i que interessant, de maquinaria a mida per a petits artesans. Pel que fa als productes no podem destacar res de nou, inclús les tendències dels últims anys, com el tema del BIO, semblava que s’havien mig apagat.

En fi el tema de les fires va a menys, però si vols mirar de innovar amb nous productes sempre és bo estar en contacte directe amb el sector.