pa_industrial

Ens agradaria mencionar un article de diari Ara que creiem que explica bé la situació del sector del pa al nostre país.

Actualment el sector està molt atomitzat i dominat per grans empreses de inversors i de fons de capital risc, de fet representen un 40% en tot l’estat. Aquest tipus d’empreses s’han llençat al sector panarra per l’atractiu de comercialitzar un producte de consum diari. El model de negoci que utilitzen és el de forn de pa amb cafeteria i normalment l’estratègia de posicionament que fan servir és situar-se a prop d’un flequer tradicional, baixar preus i quan el flequer tanca perquè no pot aguantar més la competència, els tornen a pujar els preus.

La tecnologia que aprofiten és la de les masses congelades, on no es respecten massa el temps de repòs necessari de la massa mare, imprescindible per obtenir un bon producte.

Dins d’aquest escenari la única solució pels petits forners és diferenciar-se i especialitzar-se, per exemple a través dels obradors visibles en el punt de venda o utilitzant productes ecològics.