pa_actual

Segons cada regió o país és típic un pa o un altre, encara que avui en dia el pa tendeix a una homogeneïtzació, essent el pa fet amb farina refinada blanca, el més popular. Justament aquest tipus de pa és el que té menys valor alimentari i gust, perquè se li treu el germen i el segó.

Aquest fet és degut a la industrialització i a la concentració de la industria del pa. Industrialització per aconseguir fer més quantitats, perquè el pa sigui més barat i així aconseguir més beneficis. I concentració perquè cada cop està en mans de menys empreses i aquestes són més grans.

Actualment el pa està fet bàsicament d’aire, per culpa de l’ús de llevats industrials i farines modernes on la quantitat de gluten és molt elevada, que fan que el pa s’infli i que es necessiti menys farina per fer pa.