biocultura barcelona

Definitivament el mercat biològic s’està consolidant a la nostra societat. Ja no es tracta d’una moda passatgera, és una realitat que ha vingut per quedar-se i que està aconseguint un creixement important dins el sector.

Cada dia hi ha més accés als productes biològics per part del consumidor, i per part dels productors també ofereixen més varietat al mercat. Tot i així la cadena encara no està del tot ajustada, degut al important creixement que genera cada any aquest mercat.

La fira de Bio Cultura és una fira petita però que dona la sensació a nivell d’espai que necessiten canviar a un lloc més gran, com els propis dirigents de la fira demanden a l’administració.

Aquesta fira és un bon espai on pots agafar noves idees per fer productes nous, nosaltres ja estem treballant amb algunes que esperem poder desvelar en breu. En resum veiem que hi ha molt recorregut a fer i això es una bona inspiració de cara a un futur.