alveograma

Avui us volem parlar de l’assaig alveogràfic que és el més conegut i demanat en el nostre país en el camp de les farines. Hem de tenir en compte que en altres països utilitzen altres assajos.

Aquest tipus d’assaig ens permet fer la caracterització d’una determinada farina.

Els alveogrames ens mostren d’una forma gràfica (una corba) i numèrica (valors) les característiques d’una mostra de farina. Si només ens mirem un sol paràmetre ens aporta una informació esbiaixada.

L’assaig consisteix en barrejar 250 gr. de farina amb una dissolució salina al 2,5% amb la que obtenim 5 pastons, els quals es deixen reposar a temperatura constant i mitjançant l’inflat d’aquests pastons obtenim les característiques de la farina en qüestió de tenacitat, extensibilitat, força… D’aquesta manera podem determinar el millor ús per a cada tipus de farina.