La noticia del sector aquest estiu ha estat sense dubte l’augment del preu del blat i les seves conseqüències.

Per situar el tema feia aproximadament 10 anys que el preu del blat seguia una gràfica de preus homogènia, on els canvis no eren massa accentuats. Però aquest any 2018 els preus han sortir d’aquesta dinàmica i per això s’ha hagut de revisar preus.

Un dels motius que ha fet augmentar el preu del blat ha sigut les males condicions climatològiques dels grans productors: USA, Rússia i Europa, aquestes zones han patit sèquies prolongades i aquestes ha fet que els rendiments i les qualitats dels blats baixessin de forma considerable. Com a anècdota Espanya ha tingut una de les seves millors collites des de fa anys, però en el mercat global no té cap influencia, tenint en compte que és un país deficitari amb cereals.

A part d’aquestes condicions climatològiques adverses, com va passar en la última moguda important de preus, els fons de inversió que sempre es fixen on poden guanyar diners, han començat a invertir amb cereals, fent pujar encara més els preus.

Així doncs estem davant d’un any complicat a nivell mundial en quant a quantitat de blat però també de qualitat.