Gallecs_001

Des de ja fa anys es desenvolupen arreu del territori projectes encaminats a millorar i a preservar la qualitat del nostre entorn natural, a partir de pràctiques agràries més respectuoses i amb el gran valor afegit d’aconseguir matèries primeres d’alta qualitat i finalment uns productes més sans i saborosos.

 Avui volem parlar de Gallecs, un territori rural situat a la Plana del Vallès, amb un model de gestió agrícola particular que es dirigeix clarament a preservar tan els valors naturals com culturals del territori.

Aquest espai rural de 733,52 hectàrees conserva els seus valors naturals i paisatgístics en un entorn fortament transformat per la presència humana. La seva activitat principal és l’agrícola, que ocupa un 75% del territori, i el seu model agrari es basa en una gestió més sostenible del territori, en termes tant mediambientals com econòmics. Una part important del projecte és el canvi progressiu a l’agricultura ecològica, que comença a implementar-se el 2005 amb la participació de 16 productors del territori.

El resultat d’aquest pla de reconversió, que es basa en la qualitat dels aliments, la seguretat alimentària, les bones pràctiques agràries, el respecte pel medi ambient, la viabilitat econòmica i el comerç de proximitat, ha estat l’obtenció de productes ecològics com ara el pa d’espelta, les farines ecològiques, resultants dels blats antics que es conreen a l’espai com l’espelta, la xeixa, el blat Montcada (originari del Vallès) i el blat persa, la mongeta del ganxet, el cigró menut i les hortalisses de temporada i la cervesa ecològica toc d’espelta entre d’altres.

Aquests productes s’han pogut obtenir també gràcies als projectes de recerca de recuperació de blats alternatius que s’han portat a terme a Gallecs, espècies antigues de blat que permeten un tipus d’agricultura poc agressiva amb el medi ambient, i que a més són d’elevat valor gastronòmic i nutricional.