Amb aquest post ens agradaria centrar-nos en les diferents propietats nutricionals que té cada tipus de farina, ja que segons la farina n’obtindrem unes o altres.

De forma general, veiem que la majoria de farines tenen poca grassa, però també s’observa que a més refinament de la farina, augmenten els hidrats, i en canvi baixa la fibra i la proteïna. Les farines menys refinades serien les de soja, sègol, blat de moro o de blat integral.

De totes les farines analitzades, la farina de soja és la que té menys hidrats ja que no prové d’un cereal sinó que ve d’una llegum, a més té més proteïnes, grasses i fibres.

També podem observar que les farines aptes per celíacs, es a dir sense gluten, serien la d’arròs, la de soja, la de blat de moro i la de patata.

A través d’aquesta taula podeu saber una mica més les principals propietats de les farines que fem servir.