com conservar la farina

La conservació de la farina a l’obrador no requereix de grans infraestructures ni de mecanismes complicats, només es tracta de seguir aquestes simples pautes.

Segons la normativa, hem de conservar la farina en un lloc fresc, sec i aïllat del terra.

Per tant el que s’ha de tenir en compte bàsicament és emmagatzemar la farina en un magatzem o similar que no arribi a temperatures elevades, que en el local no hi hagi humitats i que els sacs de farina no estiguin en contacte amb el terra (per exemple elevant-los mitjançant palets o estanteries) i estiguin separats uns 20 centímetres de la paret.

Recomanem també emmagatzemar la farina en l’envàs original en un lloc en el que no hi hagi productes químics ni materials olorosos, ja que la farina ens podria agafar aquestes olors.