L’element principal per elaborar el pa és la farina, però tot comença quan es sembra el blat per acabar finalment amb una barra de pa a casa, aquest procés l’explica molt bé gràficament el vídeo que volem comentar avui sobre el procés que pateix al blat fins a convertir-se en pa.

Tot s’inicia pels volts de la tardor, que és quan comença el procés sembrant la llavor del blat. Durant l’hivern aquesta va creixent fins a produir espigues a la primavera. Els mesos d’estiu són molt intensos ja que és quan es recull el blat i s’emmagatzema a les sitges per després ser portat als molins.

El següent pas es analitzar la qualitat del blat abans de començar-lo a molinar per convertir-lo en farina. Del blat entrant només entre un 75% i un 80% serà farina. Un cop s’obté la farina es tornen a fer controls analítics per comprovar-ne la qualitat i d’aquí ja es pot emmagatzemar amb sacs preparats per ser entregats als flequers.

Un cop a la fleca la farina el procés el coneixeu bé, primer es fa la massa, aquesta es deixa fermentar, després la massa es parteix en trossos que finalment seran les barres de pa, un cop més es deixa fermentar i finalment ja és a punt per coure’s. Finalment el resultat és una magnifica barra de pa artesana.