Sabeu on i quan es fa fer el primer pa? Doncs us sorprendreu, fa poc dies s’ha descobert que el primer pa és de fa 15.000 anys i es va trobar al nord de Jordània, al desert Negre.

Gràcies a la anàlisis de les restes de menjar carbonitzades trobades al costat de les xemeneies on es va coure, s’ha pogut certificar que ja la civilització de Natufianos feia pa i va ser la primera població a conrear espigues. Aquest primer pa es confeccionava amb civada, blat i ordi.

Aquesta a més de ser una dada curiosa pel sector és molt important ja que implica l’inici de la revolució agrícola que va permetre un canvi de relació amb el medi ambient i establir les primeres grans civilitzacions de la història. També implica un progrés amb la organització del treball ja que inclou diferents processos com pelar i moldre els cereals, amassar-los i fornejar el pa.