Tradicionalment i encara actualment el cereal més comú a l’hora de fer pa és el blat, però hi ha altres cereals que també es poden utilitzar en l’elaboració del pa com el sègol, el blat de moro, la civada, l’arròs, etc.

Normalment per fer pa s’utilitzen farines d’altres cereals combinats amb el blat, ja que sinó obtindríem un producte molt diferent del pa comú. Això es degut a que porten menys quantitat de gluten, element que provoca la retenció de gasos en el pa un cop s’ha fermentat.

Així que normalment la proporció que s’utilitza d’aquest tipus de cereals per fer pa és d’un 5% a un 30% combinat amb el blat, si el que es vol es un producte similar al pa que tots coneixem.

I vosaltres quines proporcions feu servir?